Odredbe i uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi') uređuju Vaš pristup i korišćenje naših usluga, kao i pristup svim podacima koji se preuzimaju ili objavljuju na ovoj web stranici (zajedničkim nazivom 'Podaci'). Vaš pristup ovoj web stranici i korišćenje usluga uslovljeno je prihvatanjem Uslova. Korišćenjem web stranice kkmirela.rs Vi, kao krajnji korisnik, prihvatate pomenute Opšte odredbe i uslove korišćenja.

Autorska prava

Sav sadržaj sajta kkmirela.rs zaštićen je autorskim pravima i pravima intelektualne svojine. Sve informacije, tekstovi, slike, logo, servisne oznake, dizajn, na ovom sajtu zaštićeni su autorskim pravima i zakonima o intelektualnoj svojini u Republici Srbiji.

Konjički klub Mirela zadržava sva vlasnička i interesna prava, kao i prava intelektualne svojine.

Bilo koja vrsta korišćenja sadržaja stranice, uključujući bilo koji oblik kopiranja ili reprodukcije, distribucije, ponovnog objavljivanja, bez prethodnog odobrenja Konjičkog kluba Mirela je zabranjena i predstavlja kršenje prava intelektualnog vlasništva.

Promena uslova korišćenja

Sajt kkmirela.rs zadržava pravo izmene opštih uslova korišćenja u bilo kom trenutku bez obaveze obaveštavanja krajnjih korisnika. U skladu sa tim, imajte na umu da možemo revidirati i ažurirati Uslove i odredbe i da će takve izmene stupiti na snagu odmah po objavi. Korišćenjem naših usluga slažete se da ćete periodično proveravati Uslove i odredbe korišćenja kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.

Nadležnost

Prihvatanjem Uslova slažete se da će se svaki zahtev ili spor vezan za našu web stranicu i njen sadržaj rešavati u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Zaštita podataka

Za usluge koje pruža kkmirela.rs je potrebno prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka uz prethodnu saglasnost Korisnika. Korisnik može u svakom trenutku zatražiti od tima Konjičkog kluba Mirela brisanje dostavljenih ličnih podataka iz baze slanjem e-maila na info@kkmirela.rs. U skladu sa Politikom privatnosti pomenuti podaci će biti uklonjeni ukoliko klijent to zatraži.

Konjički klub Mirela ima pravo da koristi informacije, upite i korespondenciju sa Korisnikom u poslovne svrhe u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.